Instrukcja APD

Instrukcja USOS-APD

Instrukcja weryfikacji numeru kontrolnego na pracy dyplomowej w USOS

Od stycznia 2019 na Uniwersytecie Łódzkim został wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Prace dyplomowe w systemie APD UŁ są sprawdzane poprzez system JSA. Więcej informacji o JSA.

Dodatkowy system antyplagiatowy  – Instrukcja Otwarty System Antyplagiatowy(OSA)