Szanowni Państwo,

od stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Łódzkim został wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

Prace dyplomowe w systemie APD UŁ są sprawdzane poprzez system JSA. Więcej informacji o JSA.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.