UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku Vat zmieniającą sposób naliczenia i rozliczenia podatku Vat (tzw. odwrotne obciążenie – Vat nalicza nabywca) oraz komunikatem Kwestora z dnia 1.07.2015 dotyczącym w/w zmiany przypominamy o konieczności  niezwłocznego rejestrowania faktur  w systemie EOD, wystawienia dokumentów przyjęcia w Simple i powiadomienia Działu Inwentaryzacji  i  Ewidencji Majątku.

Nieterminowe rozliczenie obciążeń podatkowych nakłada na UŁ obowiązek naliczenia karnych odsetek i odprowadzanie ich do Urzędu Skarbowego wraz z wyjaśnieniami.

Kwestor UŁ Donat Kałuża