Aktualizacja pliku 02.06.2017

Noty_wewnetrzne_2.11_2017

 

Aktualizacja pliku 18.11.2016

Noty_wewnetrzne_2.11

 

Aktualizacja pliku 18.10.2016

noty_wewnetrzne_2-10_20161018

 

Aktualizacja pliku 17.12.2015

Noty_wewnetrzne_17122015

 

Aktualizacja pliku 03.11.2015

Noty_wewnetrzne_03112015_2.10

 

 

Aktualizacja pliku 28.10.2015

Noty_wewnetrzne_28102015_2.10

 

 

 

Aktualizacja pliku 26.10.2015

Noty_wewnetrzne_26102015_2.10

 

 

 

Aktualizacja pliku 20.10.2014

Noty_wewnetrzne_2.9_20.10.2014

– odświeżona lista projektów

– pod wszystkimi wpisami pojawia się suma wartości (na bieżąco „przesuwana” w dół w przypadku dodania nowego projektu)

– w arkuszu Nota sale dodano kolumnę ilość studentów – nie jest wymagane wypełnianie jej – dzięki temu można bez zmian przekopiować kolumny z poprzednich wersji pliku Noty wewnętrzne.

W przypadku uzupełnienia kolumny ilość studentów należy zwrócić uwagę, że wartość liczona jest wg wzoru ilość godzin * ilość studentów * stawka.

 

Aktualizacja pliku 02.10.2014

Noty_wewnetrzne_2 8_02.10.2014

– została zaktualizowana lista projektów;

– w arkuszu Projekty dodany został przycisk Odśwież Projekty, który pozwala na zaktualizowanie listy projektów w każdej chwili;

Przycisk powoduje połączenie z bazą danych, więc w przypadku braku połączenia nie nastąpi aktualizacja (projekty pozostaną bez zmian);

Aktualizacja projektów może trwać kilka minut.

Aktualizacja pliku 19.09.2014

Noty_wewnetrzne_2.7_19.09.2014

Dodano przycisk „Wyczyść filtry” w formularzu wyboru projektu i przycisk „Usuń wiersz” w arkuszu.

Usprawniono mechanizmy filtrowania projektów i MPK.

Nad listą projektów i MPK są pola umożliwiające wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub kodu.

Filtry w tej wersji zostają zastosowane dopiero po kliknięciu przycisku „Zastosuj filtry” dzięki czemu nie trzeba mozolnie czekać aż kolejne literki pojawią się w polach filtru.

 

Aktualizacja pliku 22.07.2014

Noty_wewnetrzne_2.6_22.07.2014

Nowa wersja Not wewnętrznych – aktualnie można wyszukać projekt wpisując fragment jego kodu i/lub nazwy.

 

Zaktualizowany plik.

Poprawione zostały:
-wyświetlanie danych;
-błąd makra dla niektórych kodów budynków (niewłaściwy format danych),
uniemożliwiający dodawanie projektów po ich wyborze;
-ustawienia drukowania, powodujące znaczne spowolnienie pracy w
starszych wersjach Excela (2007,2010).