Zestawienie i wyjaśnienie podstawowych błędów importu danych do Polon