1. Instrukcja elektronicznych wniosków o dofinansowania do Działu Spraw Socjalnych dla pracowników UŁ – marzec 2018
    1. Terminy procedowania elektronicznych wniosków o dofinansowania do Działu Spraw Socjalnych dla pracowników UŁ – marzec 2018
  2. Instrukcja delegacji krajowej dla pracowników  UŁ – styczeń 2018
  3. Instrukcja składania podpisu elektronicznego na delegacji krajowej przez pracowników UŁ  – styczeń 2018
  4. Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie)   – styczeń 2018
  5. Instrukcja podstawowych funkcjonalności w module Dokumenty – delegacje  i wnioski urlopowe   – wrzesień 2017
  6. Instrukcja noty wewnętrznej dla pracowników UŁ  – styczeń 2018
  7. Instrukcja logowania do Portalu Pracowniczego dla pracowników UŁ   – lipiec 2017

 

Zarządzenie nr 42 Rektora UŁ z dn. 02.01.2017r. (wraz ze zmianami Zarządzenie nr 49 Rektora UŁ z dn. 28.12.2017r.) w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników UŁ, doktorantów i studentów UŁ oraz osób spoza UŁ.

 

Podpis elektroniczny (niekwalifikowany):

Informujemy, że z początkiem 2018 roku, pracownikom UŁ została udostępniona możliwość składania podpisów elektronicznych (niekwalifikowanych) na delegacjach krajowych procedowanych w Portalu Pracowniczym. 

W celu otrzymania podpisu cyfrowego UŁ, pracownik powinien z wypełnionym wnioskiem i aktualnym dokumentem tożsamości osobiście zgłosić się do:

  • osoby upoważnionej z Centrum Informatyki UŁ do wydawania certyfikatów na Wydziale właściwym zatrudnieniu pracownika. Godziny dyżurowania administratorów dostępne są na stronie pki.uni.lodz.pl;
  • lub osoby upoważnionej w Centrum Informatyki UŁ przy ul. Uniwersyteckiej 3, p. 312 w godz. 10-14.

Szczegółowe informacje dotyczące Certyfikatu cyfrowego UŁ wydawanego przez Centrum Certyfikacji Uniwersytetu Łódzkiego dostępne są na stronie pki.uni.lodz.pl.

 

Konto pocztowe:

Zarządzenie nr 146 Rektora UŁ z dnia 10.08.2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania przez pracowników oraz osoby pracujące na rzecz UŁ z kont służbowej poczty elektronicznej w UŁ.

 Regulamin korzystania przez pracowników oraz osoby pracujące na rzecz UŁ z kont służbowej poczty elektronicznej w UŁ 

Wniosek o założenie konta pocztowego w domenie uni.lodz.pl