Instrukcja Delegacji Krajowej dla użytkowników    – sierpień 2017

Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie)   – wrzesień 2017

Instrukcja podstawowych funkcjonalności w module Dokumenty – delegacje  i wnioski urlopowe  – sierpień 2017

Portal Pracowniczy – Instrukcja logowania dla pracowników UŁ     – lipiec 2017

 

Zarządzenie nr 146 Rektora UŁ z dnia 10.08.2017 r. oraz załącznik  Regulamin korzystania przez pracowników oraz osoby pracujące na rzecz UŁ z kont służbowej poczty elektronicznej w UŁ 

Wniosek o założenie konta pocztowego w domenie uni.lodz.pl