1. Instrukcja elektronicznych umów cywilno- prawnych dla pracowników UŁ – marzec 2019
 2. Instrukcja elektronicznych wniosków o dofinansowania do Działu Spraw Socjalnych dla pracowników UŁ – marzec 2018
  1. Terminy procedowania elektronicznych wniosków o dofinansowania do Działu Spraw Socjalnych dla pracowników UŁ – marzec 2018
 3. Instrukcja delegacji krajowej dla pracowników  UŁ – styczeń 2018
 4. Instrukcja składania podpisu elektronicznego na delegacji krajowej przez pracowników UŁ  – styczeń 2018
 5. Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie)   – styczeń 2018
 6. Instrukcja podstawowych funkcjonalności w module Dokumenty – delegacje  i wnioski urlopowe   – wrzesień 2017
 7. Instrukcja noty wewnętrznej dla pracowników UŁ  – styczeń 2018
 8. Instrukcja logowania do Portalu Pracowniczego dla pracowników UŁ   – lipiec 2017

 

Zarządzenie nr 42 Rektora UŁ z dn. 02.01.2017r. (wraz ze zmianami Zarządzenie nr 49 Rektora UŁ z dn. 28.12.2017r.) w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników UŁ, doktorantów i studentów UŁ oraz osób spoza UŁ.

 

Podpis elektroniczny (niekwalifikowany):

Informujemy, że pracownicy UŁ  od 2018r mają możliwość składania podpisów elektronicznych (niekwalifikowanych) na dokumentach  procedowanych w Portalu Pracowniczym:

 • delegacje krajowe pracowników UŁ
 • umowy cywilno- prawne zawierane z pracownikami UŁ

W celu otrzymania podpisu cyfrowego UŁ, pracownik powinien z wypełnionym wnioskiem i aktualnym dokumentem tożsamości osobiście zgłosić się do osoby upoważnionej w Centrum Informatyki UŁ przy ul. Uniwersyteckiej 3, p. 312 w godz. 10-14.

Szczegółowe informacje dotyczące Certyfikatu cyfrowego UŁ wydawanego przez Centrum Certyfikacji Uniwersytetu Łódzkiego dostępne są na stronie pki.uni.lodz.pl.