Poniżej zamieszczono informacje dotyczące spotkania z dnia 03.07.2014r.

Zasady kalkulacji wewnętrznych usług dydaktycznych

http://static.uni.lodz.pl/dso/dziekanat/przypisywanie_studentow_do_projektow.pdf