Szanowni Państwo,

Centrum Informatyki UŁ opracowało dla Państwa wytyczne, jak sprawnie i rzetelnie przeprowadzić egzamin i zaliczenie z wykorzystaniem wybranych funkcjonalności platformy Moodle i aplikacji Microsoft Teams.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 egzaminator może zażądać od student przystępującego do egzaminu lub zaliczenia złożenia oświadczenie o samodzielnej pracy:

Oświadczenie studenta o samodzielnej pracy

Statement student to work independently