Szanowni Państwo,

Centrum Informatyki UŁ opracowało dla Państwa wytyczne, jak sprawnie i rzetelnie przeprowadzić egzamin i zaliczenie z wykorzystaniem wybranych funkcjonalności platformy Moodle i aplikacji Microsoft Teams.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 student przystępując do egzaminu lub zaliczenia musi złożyć oświadczenie o samodzielnej pracy:

Oświadczenie studenta o samodzielnej pracy

Statement student to work independently

 

Przypominamy, że letnia sesja egzaminacyjna przeniesiona została na okres 24.08. – 24.09.2020 r.

Obecnie nie każdy student może dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym lub połączeniem internetowym, aby przystąpić do egzaminu lub zaliczenia w formie online.